Kraków, dnia 31 grudnia 2016 roku

Mgr inż. Zbigniew Miksztal

Absolwent Wydziału Elektromechanicznego AGH

Radny Miasta Krakowa I-szej Kadencji

Koordynator Bractwa Mądrości Życiowej

os. Urocze 1 m 119;   31-952 Kraków

Tel 12 644 25 15      Kom 784 972 521


                                                                                                       Pani Dziekan

                                                                                                       Wydziału Humanistycznego AGH

                                                                                                       Prof. Barbara Gąciarz

                                                                                                       Kraków


Pani Dziekan, zwracam się do Pani z prośbą o krótką rozmowę w sprawie zorganizowania Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (w skrócie ZDM), które mają realizować Projekt "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP).


Bractwo Mądrości Życiowej (BMŻ) przekazało trzem krakowskim uczelniom trzy listy intencyjne w sprawie zorganizowania przez te uczelnie ZDM. Zadaniem tych ZDM ma być rozwiązywanie trudnych problemów XXI wieku. Taki ZDM zdecydowało się zorganizować Miasto Kraków z pomocą Miejskiego Centrum Dialogu. Pierwsze spotkanie ZDM odbędzie się 11 stycznia 2017 roku o godz. 17 w Miejskim Centrum Dialogu w Krakowie przy ul. Brackiej 10.


Proponuję i proszę Panią Dziekan o poinformowaniu studentów Wydziału Humanistycznego AGH o tym spotkaniu i zachęceniu ich do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Zgłoszenia chętnych przyjmuje Miejskie Centrum Dialogu (pani Marta Bzura).


Niezależnie od powyższej prośby, przekazuję Pani Dziekan trzy listy intencyjne (RTP, NCP i NOP), skierowane do trzech krakowskich uczelni, oraz list informacyjny podsumowujący całość propozycji BMŻ. Przekazując te listy, sugeruję zorganizowanie przez Wydział Humanistyczny AGH własnego Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM). W tych trzech listach intencyjnych opisujemy to, co proponujemy zrealizować i jak to zrealizować.


Przypuszczam, że realizacja listów intencyjnych Projektu RTP, NCP i NOP przez Wydział Humanistyczny AGH byłaby najbardziej innowacyjną i najbardziej efektywną metodą rozwiązywania trudnych problemów XXI wieku, oraz metodą "totalnej" edukacji społeczeństwa. Metodą wykorzystującą rewelacyjne możliwości młodych mózgów studentów - humanistów, oraz doświadczenie i mądrość życiową seniorów, studentów UTW.


Przypuszczam, że Wydział Humanistyczny AGH mógłby pełnić rolę krajowego centrum wiedzy nauk humanistycznych z duszą inżyniera, potrzebnych do rozwiązywania tych trudnych problemów XXI wieku. Nadszedł bowiem czas humanistyki drugiej generacji, potrzebnej do opisywania wirtualnej rzeczywistości (to artykuł Aleksandry Zborowskiej "Humanista z duszą inżyniera" Newsweek wrzesień 2016 r.). BMŻ proponuje tym ZDM rozwiązywanie problemów decyzyjnych. Problemów decyzyjnych, które muszą codziennie rozwiązywać inżynierowie-projektanci. Proponujemy, aby w tych ZDM uczestniczyli młodzi humaniści z duszą inżyniera, oraz seniorzy studenci UTW AGH inżynierowie projektanci z duszą humanisty.


Przypuszczamy, że nie wiele uczelni w Polsce, będzie mogło zaproponować bardziej innowacyjne metody rozwiązywania trudnych problemów XXI wieku oraz równocześnie "totalnej" metody edukacji społeczeństwa niż Wydział Humanistyczny AGH. Przypuszczam, że ZDM mogą zapewnić społeczeństwu wiedzę, potrzebną dla sprostania wyzwaniom XXI wieku.


To co wyżej proponuję, jest wynikiem moich 25-letnich studiów własnych, 90 letniego starca, który przez całe swoje życie zawodowe zajmował się rozwiązywaniem trudnych problemów decyzyjnych i w dodatku nie jest już zainteresowany żadnymi korzyściami finansowymi.

/Zbigniew Miksztal/


Załączniki: Listy intencyjne RTP, CNP, NOP, oraz List informacyjny.

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI

<-- POCZĄTEK ROZDZIAŁU IX