Wykaz ważnych dokumentów związanych


1. List do Prezydenta miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2016 r., w sprawie RTP

2. List do prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 17 kwietnia 2016 r., w sprawie RTP

3. List do prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 14 września 2016 r., w sprawie RTP

4. List do prof. Barbary Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie RTP

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI

<-- POCZĄTEK ROZDZIAŁU IX