Kraków, dnia 31 grudnia 2016 roku

Mgr inż. Zbigniew Miksztal
Absolwent Wydziału Elektromechanicznego AGH
Radny Miasta Krakowa I-szej Kadencji
Koordynator Bractwa Mądrości Życiowej
os. Urocze 1 m 119;   31-952 Kraków
Tel 12 644 25 15      Kom 784 972 521

                                                                                                    Pani Dziekan
                                                                                                    Wydziału Humanistycznego AGH
                                                                                                    Prof. Barbara Gąciarz
                                                                                                    Kraków

          Pani Dziekan, zwracam się do Pani z prośbą o krótką rozmowę w sprawie zorganizowania Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (w skrócie ZDM), które mają realizować Projekt "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP).

          Bractwo Mądrości Życiowej (BMŻ) przekazało trzem krakowskim uczelniom trzy listy intencyjne w sprawie zorganizowania przez te uczelnie ZDM. Zadaniem tych ZDM ma być rozwiązywanie trudnych problemów XXI wieku. Taki ZDM zdecydowało się zorganizować Miasto Kraków z pomocą Miejskiego Centrum Dialogu. Pierwsze spotkanie ZDM odbędzie się 11 stycznia 2017 roku o godz. 17 w Miejskim Centrum Dialogu w Krakowie przy ul. Brackiej 10.

          Proponuję i proszę Panią Dziekan o poinformowaniu studentów Wydziału Humanistycznego AGH o tym spotkaniu i zachęceniu ich do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Zgłoszenia chętnych przyjmuje Miejskie Centrum Dialogu (pani Marta Bzura).

          Niezależnie od powyższej prośby, przekazuję Pani Dziekan trzy listy intencyjne (RTP, NCP i NOP), skierowane do trzech krakowskich uczelni, oraz list informacyjny podsumowujący całość propozycji BMŻ. Przekazując te listy, sugeruję zorganizowanie przez Wydział Humanistyczny AGH własnego Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM). W tych trzech listach intencyjnych opisujemy to, co proponujemy zrealizować i jak to zrealizować.

          Przypuszczam, że realizacja listów intencyjnych Projektu RTP, NCP i NOP przez Wydział Humanistyczny AGH byłaby najbardziej innowacyjną i najbardziej efektywną metodą rozwiązywania trudnych problemów XXI wieku, oraz metodą "totalnej" edukacji społeczeństwa. Metodą wykorzystującą rewelacyjne możliwości młodych mózgów studentów - humanistów, oraz doświadczenie i mądrość życiową seniorów, studentów UTW.

          Przypuszczam, że Wydział Humanistyczny AGH mógłby pełnić rolę krajowego centrum wiedzy nauk humanistycznych z duszą inżyniera, potrzebnych do rozwiązywania tych trudnych problemów XXI wieku. Nadszedł bowiem czas humanistyki drugiej generacji, potrzebnej do opisywania wirtualnej rzeczywistości (to artykuł Aleksandry Zborowskiej "Humanista z duszą inżyniera" Newsweek wrzesień 2016 r.). BMŻ proponuje tym ZDM rozwiązywanie problemów decyzyjnych. Problemów decyzyjnych, które muszą codziennie rozwiązywać inżynierowie-projektanci. Proponujemy, aby w tych ZDM uczestniczyli młodzi humaniści z duszą inżyniera, oraz seniorzy studenci UTW AGH inżynierowie projektanci z duszą humanisty.

          Przypuszczamy, że nie wiele uczelni w Polsce, będzie mogło zaproponować bardziej innowacyjne metody rozwiązywania trudnych problemów XXI wieku oraz równocześnie "totalnej" metody edukacji społeczeństwa niż Wydział Humanistyczny AGH. Przypuszczam, że ZDM mogą zapewnić społeczeństwu wiedzę, potrzebną dla sprostania wyzwaniom XXI wieku.

          To co wyżej proponuję, jest wynikiem moich 25-letnich studiów własnych, 90 letniego starca, który przez całe swoje życie zawodowe zajmował się rozwiązywaniem trudnych problemów decyzyjnych i w dodatku nie jest już zainteresowany żadnymi korzyściami finansowymi.

Załączniki: Listy intencyjne RTP, CNP, NOP, oraz List informacyjny.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->