Kraków, dnia 8 września 2016 roku

Mgr inż. Zbigniew Miksztal
Specjalizacja - projektowanie systemowe
Radny Miasta Krakowa I-szej Kadencji
Koordynator Bractwa Mądrości Życiowej
os. Urocze 1 m 119   31-952 Kraków
Tel 12 644 25 15      Kom 784 972 521

                                                                                                    Pani Dyrektor
                                                                                                    Międzywydziałowych Indywidualnych
                                                                                                    Studiów Humanistycznych
                                                                                                    Prof. Elżbieta Mańczak - Wohlfeld
                                                                                                    Rynek Główny 8/15
                                                                                                    31-042 Kraków

          Pani Dyrektor, w nawiązaniu do mojego listu z 17 kwietnia b.r, zwracam się do Pani z prośbą o krótką rozmowę w sprawie trzech listów intencyjnych Bractwa Mądrości Życiowej. Pierwszy list intencyjny RTP przekazałem Pani osobiście w kwietniu b.r. (jako załącznik do pisma z dnia 17.04.2016). Pozostałe dwa listy są rozwinięciem tego pierwszego.

          Dla uporządkowania tej naszej korespondencji przekazuję Pani Dyrektor te trzy listy intencyjne:

          1) Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku (w skrócie RTP)
          2) Cztery najważniejsze problemy (w skrócie CNP)
          3) Najważniejszy obecnie problem (w skrócie NOP).

          W trakcie redagowania listu intencyjnego CNP doszliśmy do przekonania, że znacznie ważniejszym problemem dla nauki polskiej (nie tylko polskiej) jest opanowanie tego lawinowo rozrastającego się chaosu informacyjnego XXI wieku. Ogromnego chaotycznego zbioru informacji tworzonego przez naukę, media i miliony ludzi korzystających z Internetu. Tego zbioru codziennie lawinowo powiększanego przez działalność poznawczą nauki, działalność informacyjną mediów, oraz wymianę ogłupiającej informacji przez Internet. Propozycje opanowania tego chaosu informacyjnego przedstawiamy w trzecim liście intencyjnym NOP.

          Ten chaos informacyjny dość szczegółowo opisaliśmy na stronie internetowej Bractwa Mądrości Życiowej w opracowaniu pod tytułem "2. Charakterystyka Bractwa Mądrości Życiowej" (z 19.10.2015 r.). W tym opracowaniu opisaliśmy: problemy dzisiejszej rzeczywistości, możliwości ich rozwiązania, przyczyny braku rozwiązań, oraz propozycje ich rozwiązania. To opracowanie dołączamy do niniejszego listu.

          Dzisiaj wiemy, ze najważniejszym problemem XXI wieku jest opanowania przez naukę chaosu informacyjnego. Ogromnego chaotycznego zbioru informacji tworzonego codziennie przez działalność poznawczą nauki. Dzielącą całą wiedzę o świecie na coraz mniejsze cząsteczki (dziedziny wiedzy i specjalności). Opanowanie tego chaosu jest potrzebne do dostarczenia społeczeństwu wiedzy (w pigułce) do rozwiązywania problemów życiowych oraz pełnienia roli suwerena.

          Jesteśmy przekonani, że opanowywanie tego chaosu informacyjnego trzeba zacząć od opracowania Podręcznika Mądrości Życiowej oraz Podręcznika Wiedzy Życiowej (w pigułce). Oba podręczniki powinny być tak krótkie, aby każdy mógł się z nimi zapoznać w ciągu kilku godzin lub dni, a przyswoić sobie ich treść w ciągu paru tygodni. Z tego powodu objętość tych podręczników nie powinna przekraczać 400 stron formatu A5. Uzasadnienie te propozycji przedstawiamy na nasze stronie internetowej.

          Jesteśmy prawie pewni, że powyższe propozycje są nowym i innowacyjnym pomysłem na naukę. Są odpowiedzią na krytykę Adama Leszczyńskiego zawartą w artykule "Brak pomysłów na naukę" (Gazeta Wyborcza z 25.08.2016 r., str. 15). Będą rozpoczęciem reform strukturalnych, podjętych z własnej inicjatywy przez UJ., a zapowiadanych przez Ministra nauki Jarosława Gowina.

          Przypuszczamy, że ocena uczelni w rankingu szanghajskim oparta jest na ocenie działalności poznawczej. Rozpoczęcie przez nauki humanistyczne UJ. rozwiązywania trudnych problemów, problemów decyzyjnych, we współpracy zagranicznymi uniwersytetami, stanie się działalnością eksportową UJ. Realizacja tych propozycji pozytywnie i radykalnie zmieni pozycje UJ. W rankingu szanghajskim.

          Pani Dyrektor ma Pani wszystko co potrzeba, aby zacząć realizować Projekty RTP. CNP i NOP.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->