ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY PWŻ


9. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ

  1. Słownik Mądrości Życiowej

  2. Wykaz wybranych książek

  3. Wykaz wybranych czasopism

  4. Wykaz wybranych artykułów

  5. List intencyjny "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (RTP)

  6. List intencyjny "Cztery najważniejsze problemy"  (CNP)

  7. List intencyjny "Najważniejszy obecnie problem"  (NOP)

  8. List intencyjny "Razem tworzymy internetową Wszechnice wiedzy Życiowej" (WWŻ)

  9. Wykaz ważnych dokumentów w sprawie (RTP)

          a) List do Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2016 r.

          b) List do Prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 17.04.2016 r.

          c) List do Prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 14.09. 2016 r.

          d) List do Prof. Zofii Szaroty, Dziekana Wydziału Pedagogiczne U.P. z dnia 16.05.2016 r.

          e) List do Prof. Barbary Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH z dnia 31.12.2016 r.

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI