SPIS TREŚCI

Strona tytułowa PWŻ STP

1. Przedmowa PMW

2. Spis treści PWŻ STP

3. Przed-założenia PZN


0. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJĄCE POW

0. Wprowadzenie - Ontologia PWŻ WWD

1. Charakterystyka Podręcznika PWŻ CPW

2. Sens życia człowieka  SŻC

3. Sens życia wspólnot ludzkich SŻW

4. Sens istnienia świata SIŚ

5. Problemy wymagające rozwiązania PWR

6. Metody rozwiązywania problemów MRP

7. Narzędzia rozwiązywania problemów NRP

8. Uzasadnienie opracowania Podręcznika PWŻ UOP

9. Załączniki ZAŁ


1. MĄDROŚĆ DĄŻEŃ CZŁOWIEKA MDC (str. 14)

0. Wprowadzenie Ontologia Dążeń Człowieka WWD

1. Dążenie do doskonałości DDD

2. Dążenie do prawdy DDP

3. Mądrość dążenia do prawdy MDP

4. Dążenie do dobra DDD

5. Miłość dążenia do dobra MDD

6. Dążenia do piękna DDP

7. Ład dążenia do piękna ŁDP

8. Dążenie do pozytywnego myślenia DPM

9. Załączniki ZAŁ


2. MĄDROŚĆ POGLĄDÓW O ŚWIECIE MPŚ (str. 17)

0. Wprowadzenie Ontologia poglądów o świecie WWD

1. Byty martwe -ziemia -litosfera BMZ

2. Byty martwe wody hydrosfera BMW

3. Byty martwe powietrze atmosfera BMP

4. Byty żywe rośliny BŻR

5. Byty żywe zwierzęta BŻZ

6. Byty żywe człowiek BŻC

7. Procesy przetwarzania informacji PPI

8. Procesy przetwarzania energii PPE

9. Załączniki ZAŁ


3. MĄDROŚĆ POGLĄDÓW O CZŁOWIEKU MPC (str. 30)

0. Wprowadzenie WWD

1. W XXI wieku świat stał sie globalną rodziną ŚGR

2. Trzy najważniejsze pytania egzystencjonalne TPE

3. Cztery najważniejsze idee CNI

4. Nauka powinna dostarczać społeczeństwu wiedzę życiową NWŻ

5. Wiedza życiowa człowieka XXI wieku musi być zgodna z wiarą człowieka XXI wieku WŻC

6. To wszystko powinno zapewnić wspólne działania dla wspólnego dobra WSD

7. To wspólne działania wymaga wspólnej mowy (języka) DWM

8. Każdy człowiek powinien otrzymać w szkole wiedzę życiową SWŻ

9. Załączniki ZAŁ


4. FILOZOFIA XXI WIEKU FLZ (str. 33)

0. Wprowadzenie. Ontologia filozofii XXI wieku WWD

1. Filozoficzne Pojęcia o Świecie FPŚ

2. Filozoficzna Klasyfikacja Bytów FKB

3. Filozoficzny Obraz Świata FOŚ

4. Filozoficzny Obraz Wspólnot Ludzkich FOW

5. Filozoficzny Obraz Człowieka FOC

6. Procesy Przetwarzania Materii PPM

7. Procesy Przetwarzania Energii PPE

8. Procesy Przetwarzania Informacji PPI

9. Załączniki ZAŁ


5. SOCJOLOGIA XXI WIEKU SCL (str. 37)

0. Rozważania wprowadzająco-uzasadniające RWU

1. Wprowadzenie PTP

2. Wspólnota wszystkich ludzi - Ludzkość. Porozumiewanie się wewnętrzne i zewnętrzne WWL

3. Religia jako wspólnota - wybrane wyznania RJW

4. Części świata i wybrane państwa jako sztucznie wytworzona wspólnota CŚP

5. Wspólnota narodowa WN

6. Ontologia wspólnot Naukowych - Edukacyjnych OWN

7. Ontologia wspólnot miejskich OWM

8. Ontologia wspólnot wiejskich OMW

9. Ontologia rodziny jako wspólnoty OWR

10. Załączniki ZAŁ

6. PSYCHOLOGIA XXI WIEKU PCL (str. 42)

0. Wprowadzenie. Ontologia psychologii XXI wieku WWD

1. Psychologiczne Pojęcia o Świecie PPŚ

2. Psychologiczna Klasyfikacja Bytów PKB

3. Psychologiczny Obraz Świata POŚ

4. Psychologiczny Obraz Wspólnot Ludzkich POW

5. Psychologiczny Obraz Człowieka POC

6. Procesy Przetwarzania Materii PPM

7. Procesy Przetwarzania Energii PPE

8. Procesy Przetwarzania Informacji PPI

9. Załączniki ZAŁ


7. FILOLOGIA XXI WIEKU FLL (str. 48)

0. Wprowadzenie. Ontologia filologii XXI wieku  WWD

1. Wiedza rozwiązywania problemów poznawczych WPP

2. Metody rozwiązywania problemów decyzyjnych MPD

3. Narzędzia rozwiązywania problemów wykonawczych NPW

4. Gramatyka Mowy Polskiej GMP

5. Określanie doboru słów ODS

6. Określanie doboru zdań ODZ

7. Budowa słowników BSN

8. Budowa zdań i opisów BZD

9. Załączniki ZAŁ


8. MĄDROŚĆ PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI MPP

0. Wprowadzenie. Ontologia projektowania przyszłości WWD

1. Charakterystyka Projektu Przyszłości CPP

2. Zasady Projektowania Przyszłości ZPP

3. Punkt Wyjścia i Dojścia PWD

4. Sens Istnienia Wszystkiego SIW

5. Problemy Wymagające Rozwiązania PWR

6. Metody Rozwiązywania Problemów MRP

7. Narzędzia Rozwiązywania Problemów NRP

8. Uzasadnienie Proponowanych Rozwiązań UPR

9. Załączniki ZAŁ


9. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ

9.1. Słownik Wiedzy Życiowej SWŻ

9.2. Wykaz Wybranych Książek WWK

9.3. Wykaz Wybranych Czasopism WWC

9.4. Wykaz Wybranych Artykułów WWA

9.5. Rozważania wprowadzająco-uzasadniające  RWU


LISTY INTENCYJNE

  1. ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU

  2. CZTERY NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY -- W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU

  3. NAJWAŻNIEJSZY OBECNIE PROBLEM -- W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU

  4. Razem Tworzymy Internetową - WSZECHNICĘ WIEDZY ŻYCIOWEJ


Wykaz ważnych dokumentów związanych


1. List do Prezydenta miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2016 r., w sprawie RTP

2. List do prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 17 kwietnia 2016 r., w sprawie RTP

3. List do prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 14 września 2016 r., w sprawie RTP

4. List do prof. Barbary Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie RTP


List informacyjny o Projekcie


Powyższe wykazy wybranych książek, czasopism i artykułów to wykaz najważniejszych pozycji literatury, która była i jest inspiracją, podstawą i uzasadnieniem przyjętych w PWŻ rozwiązań. W rzeczywistości te wykazy zawierają nie wielką część literatury, która stanowiła podstawę arbitralnego wyboru informacji zawartych w tej literaturze i zapisanych w Podręczniku PWŻ.

<-- POPRZEDNIA STRONA

NASTĘPNA STRONA -->

<-- PIERWSZA STRONA