8. PROCESY PRZETWARZANIA INFORMACJI (PPI)


8.0. Ósmy punkt rozdziału PHL "8. Procesy przetwarzania informacji " (PPI) jest syntetycznym zbiorem informacji o przetwarzaniu informacji z punktu widzenia PHL. Jest to najważniejszy problem XXI wieku, ponieważ większość ludzi wykształconych nie rozróżnia informatyki i informacji od energetyki i energii.


8.1. Podstawowe pojęcia o informacji - informacja to przyczyna zdarzeń zachodzących pomiędzy bytami żywymi, a w szczególności pomiędzy ludźmi, oraz przyczynami spowodowanymi oddziaływaniem człowieka na przyrodę i środowisko naturalne.


8.2. Człowiek posiada zmysły, które pobierają informacje z otoczenia, przekazują te informacje do głównego narządu sterowania do mózgu. Mózg gromadzi te wszystkie informacje. Mózg przetwarza cząstkę tych informacji na informacje potrzebne do życia człowieka. Te informacje człowiek przekazuje je do otoczenia, a część do własnego organizmu. Ta część to zdolność organizmu człowieka zapewniająca utrzymanie zdolności do życia.


8.3. Proces przetwarzani informacji w organizmie człowieka wymaga nie wielkich ilości energii. Natomiast przetwarzanie informacji na nośniki informacji (projekty: czyli dokumenty, artykuły, czasopisma i książki) wymaga znaczących ilości energii i materii.

Opracował:

Zbigniew Miksztal

NASTĘPNA STRONA-->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI

<-- POCZĄTEK ROZDZIAŁU VI