- Ale w XXI wieku kampania wyborcza, aby była skuteczna musi się opierać na cybernetyce. A cybernetyka to nuka o sterowaniu: maszynami, człowiekiem i społeczeństwem (ludem). Nie wielu wyborców to wie i nie wielu to rozumie. Ale każda partia i jej politycy to muszą wiedzieć i to rozumieć. W czasie kampanii wyborczej muszą złożyć takie obietnice, które będą lepsze od obietnic konkurencji. Politycy wiedzą, że po wygraniu wyborów znajdą tysiące danych (informacji), które uzasadnią konieczność rezygnacji z wielu obietnic. Ale po wygraniu wyborów, te obietnicy nie mają już żadnego znaczenia, dla tych, którzy zostali wybrani.

- W XXI wieku, partie opozycyjne obiecują, że chcą wygrać i wygrają wybory, tylko po to, aby naprawiać w państwie wszystko to, co zepsuła partia dotychczas rządząca. Przypuszczamy, że taka kampania oparta tylko na krytyce nie rokuje wygrania wyborów. Zwłaszcza, że gospodarka, przemysł, postęp techniczny zmieniają się tak szybko, w szalonym tempie, że te obietnice stają się anachroniczne, bo historii nie da się w XXI wieku zatrzymać ani cofnąć.   

- Dlaczego o tym piszemy w PWŻ, bo są to informacji ujęte w PWŻ i zostały przez nas przedstawione w 3-ch listach intencyjnych przekazanym 4-em krakowskim uczelniom. Bo jesteśmy przekonani, że tylko uczelnie mogą i powinny dostarczyć społeczeństwu wiedzę potrzebną do trafnych i mądrych wyborów.

- Ponieważ społeczeństwo finansuje działalność uczelni, to społeczeństwo ma prawo i obowiązek żądania od uczelni dostarczania społeczeństwu wiedzy, potrzebnej do życia społeczeństwa.

- W XXI wieku, w wieku informacji, media rozpowszechniają informacje prawdziwe lub nie prawdziwe. Zależy to od pieniędzy, jakie otrzymują media. Mogą być to producenci dóbr i usług, którzy płacą mediom, bo zapewniają im reklamę produkowanych dóbr lub usług. To reklamodawcy. Płacą mediom politycy i partie mające władze (uzyskaną legalnie, zgodnie z konstytucja, lub nie legalnie niezgodnie z konstytucja), aby utrzymać swoją władzę.

- Płacą mediom politycy i partie opozycji, aby zdobyć władzę. Media rozpowszechniają informacje, które mają wielki wpływ na wyniki wyborów. Wielki wpływ na wyniki wyborów mają dziennikarze komentatorzy przekazując swoje przemyślenia. Ogromny wpływ mają uczeni, którzy zabierają głos w czasie kampanii wyborczej. Obce państwa, a w szczególności mocarstwa rozpowszechniają takie informacje, które decydują o wynikach wyborów. Te informacje są często oparte na przekonaniach władców tych obcych państw.

- Wszystkie te stwierdzania opisują fakty i nie są krytyka tych faktów. Wszystkie te stwierdzenia wymagają wszechstronnych przemyśleń i mają wielki wpływ na wyniki wyborów. Większość wyborców i ludzi biorących udział w wyborach kierują prawie wyłącznie emocjami, a nie racjonalnymi przemyśleniami.

- W XXI wieku nie można opierać wyborów na ideach rewolucji francuskiej, na idei wolności, równości i braterstwa. Rewolucją francuska spowodowała wzajemne wymordowanie się twórców tych idei i totalny chaos państwa francuskiego. Napoleon, który zdobył władzę, na ideach rewolucji francuskiej, mordował tych wszystkich, którzy mu utrudniali zdobycie władzy, oraz tych wszystkich, którzy mu uniemożliwiali powiększenie terytorium państwa francuskiego. To wszystko skończyło sie totalną klęska Napoleona i jego wojsk (powrót wojsk francuskich z pod Moskwy do Francji).

- W XXI wieku powinniśmy uczyć na błędach popełnianych przez innych władców i na błędach popełnianych przez Hitlera. Błędy Hitlera to: likwidacja Żydów (Oświęcim, Treblinka, Jedwabne), wojna wypowiedziana Polsce, aliantom, ZSRR, USA. Skutkiem były: klęska pod Stalingradem, zdobycie Berlina przez wojska ZSRR i Polskie, tragedia obozów zagłady (Katyń, Kołyma i wywózkach na Syberię).

- W XXI wieku kraje demokratyczne, powinny się uczyć na błędnych ideach rewolucji francuskiej, a w szczególności na idei wolności (zamiast idei wolności wyboru).


Idea wolności, to idea, która jest podstawą dla Unii Europejskiej obalania rządów dyktatorów. Aby jakiekolwiek państwo istniało, musi w tym państwie istnieć jakiś władca - rząd - dyktator lub demokrata. Po obaleniu dyktatora, państwo przestaje praktycznie istnieć i pogrąża się totalnym chaosie.


Po prostu świat, ludzkość nie uczy sie na swoich i cudzych wielowiekowych błędach i bezmyślnie cały czas popełnia te same błędy, opierające się na emocjach. To jest przyczyna błędów i klęsk.


4.14. Najważniejszym osiągnięciem człowieka jest jego mowa (wadliwa nazwa mowy - język). Mowa obiektywizuje myśl, wnosi ją na wyższy poziom abstrakcji, pozwala konstruować teorie i prowadzić dialog. Opisał to prof. Bartosz Brożek (z UJ) w artykule "Rusztowanie dla myśli", opublikowanym w Katalogu Festiwalowym Nr 20/2019, po tytułem "Pokazuje naukę, porusza kulturę" w dodatku do Tygodnika Powszechnego w ramach Copernicus Festival 2019/ Język z dnia 19 maja 2019 r.

Najważniejszym dla nas artykułem, w tym Katalogu, są przemyślenia Daniela Everetta pod tytułem: "O czym mówi Homo erectus", opisane przez Łukasza Kwiatka, kierownika działu naukowego TP.


4.15. Najważniejszym osiągnięciem człowieka XXI wieku, są maszyny ze sztuczną inteligencją, lub dokładniej ze sztuczna wyobraźnią. Opisał to George Musser w artykule "Sztuczna wyobraźnia", opublikowanym w czasopiśmie "Świat nauki" polska edycja nr 6 z czerwca 2019 na str. 46-51 i 73. Kilka doskonałych obecnie technik może nadać systemom sztucznej inteligencji cechy, które dotychczas uważane są za właściwe człowiekowi.


4.16. Maszyny ze sztuczna wyobraźnią można już dzisiaj budować, łącząc je z mową logicznie uładzoną (uporządkowaną). Taką mowę opracowaliśmy, zastosowaliśmy i opisaliśmy w PWZ i WWŻ. Te maszyny wykorzystamy w dalszych pracach nad WWŻ.


4.17. Maszyny ze sztuczną wyobraźnia nie mogą sobie jeszcze poradzić, z bilionami nieuporządkowanych słów, zbudowanych z nich z miliardami chaotycznych zdań i milionami chaotycznych opisów. Są one tworzone codziennie przez naukę, media i miliony internautów, w książkach, czasopismach, artykułach, audycjach radiowych, telewizyjnych i w Internecie). Ale systemy 5G poradzą sobie ze wszystkimi tego typu trudnościami. Wystarczy przeczytać artykuł "Będziemy hiperpołączeni, czyli ultranarażeni", "Telefony komórkowe znikną w ciągu dekady". To wszystko opisane w dodatku "Nasza Europa" Nr 29 z 21-22.09.2019. To wszystko zapewnia wynalazcom i producentom tak ogromne korzyści, że nikt, ani żadne państwo nie jest wstanie tego trendu powstrzymać. Tym bardziej, że Chiny i ich przywódcy nie znają takich barier, jakie sobie stawia europejska kultura.


5. PSYCHOLOGICZNY OBRAZ CZŁOWIEKA


5.0. Piąty punkt rozdziału PHL "5. Psychologiczny obraz człowieka" (POC) jest syntetycznym zbiorem informacji o człowieku z punktu widzenia PHL. Całą problematykę punktu podzieliliśmy na 10 części - podproblemów - procesów - narządów człowieka, które opisaliśmy następująco:


5.1. Proces oddychania - narządy oddychania. Opis całego procesu oddychania, od wdechu powietrza nosem do płuc, w celu dostarczenie porcji tlenu do płuc i krwi, pompowanej przez serce do płuc, oraz odebrania z krwi porcji powietrza zanieczyszczonej dwutlenkiem węgla i wydalanie tego powietrza nosem na zewnątrz.


5.2. Proces picia - narządy picia. Opis całego procesu picia płynów (przede wszystkim wody), od połykania porcji płynów przez usta, do gardła i narządów przerabiającej ten płyn na mocz i wydalanie moczu na zewnątrz.


5.3. Proces jedzenia - narządy jedzenie. Opis całego procesu spożywania pokarmów, od wprowadzania do ust, sprawdzania przez język (za pomocą kubków smakowych), czy pokarm nie jest szkodliwy dla organizmu (trujący) do przełyku i narządów trawiących pokarm, przerabiających pokarm na kał, wydalany z organizmu. Proces jedzenia jest równocześnie procesem dostarczania energii do organizmu człowieka,


5.4. Proces ruchu - narządy ruchu. Opis całego procesu ruch, od przebudzenia, wstawanie, czynności ruchowe związane z higiena organizmu, oddychaniem (sterowanym automatycznie przez mózg człowieka), piciem, jedzeniem, wydalaniem (moczu i kału), przemieszczaniem się (przejściem lub przejazdem) do zakładu pracy, na wczasy, do sanatorium, szpitala, powrót po pracy do miejsca zamieszkania, powrót z wczasów, sanatorium, szpitala, czynności ruchowe związane z piciem, jedzeniem, odpoczynkiem.


5.5, Sen - narządy snu. Opis czynności związanych z przygotowaniem miejsca snu (lóżko, pościel, ubiór do spania), czynności związane z przygotowaniem pomieszczenie (sypialnia) do snu (ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie), opis czynności związanych z higieną ciała (wanna, prysznic, mydło, szampon, żel).


5.6. Proces radości życia - narzędzia dla radości życia. Opis czynności związane z przeżywaniem emocji zapewniające radość życia: rozmowy z ludźmi, z człowiekiem kochanym, czytanie książek, czasopism, oglądanie filmów (w kinie lub w telewizji), seks dla przyjemności lub płodzenia dzieci.


5.7. Proces przetwarzania energii przez organizm człowieka - narzędzia przetwarzania energii. Konieczna jest świadomość (wiedza), że do wszystkich wyżej wymienionych czynności organizmu, człowiek musi zużywać energię, którą człowiek pobiera wraz jedzeniem. Obecnie człowiek pobiera za dużo energii, za dużo je i za mało się rusza.


5.8. Proces przetwarzania informacji przez organizm człowieka - narządy przetwarzania informacji. Konieczna jest świadomość (wiedza), że wszystkie wyżej wymienione czynności wymagają informacji, które dostarcza człowiekowi jego mózg. Mózg człowieka jest centrum sterowania człowiekiem, w większości przypadków, beż udziału jego świadomości, a prawie bez żadnego udziału jego wiedzy (wie o tym nie wielka część społeczeństwa). Prawie na pewno 99 % społeczeństwa polskiego nie ma żadnej wiedzy o dwóch spójnych, całościach, jaką są świat i człowiek. Świadczy o tym nadzwyczajny kongres nauk humanistycznych i wypowiedzi profesorów organizatorów tego kongresu.


6.  PROCESY PRZETWARZANIA MATERII


6.0. Szósty punkt rozdziału PHL "6. Procesy przetwarzania materii " (PPM) jest syntetycznym zbiorem informacji o przetwarzaniu materii z punktu widzenia PHL.


6.1. Podstawowe pojęcia o materii - materia to tworzywo, z którego zbudowane są wszelkie byty. Nie istnieją w rzeczywistości byty niematerialne.


6.2 Wszelkie byty zbudowane są ze związków chemicznych nieorganicznych (byty martwe) i związków organicznych (byty żywe). Te związki zbudowane są z pierwiastków (około 100 pierwiastków). Pierwiastki zbudowane są z atomów, a atomy składają się z jądra, zawierającego dodatnio naładowane protony i obojętne neutrony, oraz tworzących powłoki ujemnie naładowanych elektronów. To wszystko jest "oczywista oczywistość"


6.3. Do przetwarzanie materii potrzebna jest stosunkowo duża ilość energii.


7. PROCESY PRZETWARZANIA ENERGII (PPE)


7.0. Siódmy punkt rozdziału PHL "7. Procesy przetwarzania energii" (PPE) jest syntetycznym zbiorem informacji o przetwarzaniu energii z punktu widzenia PHL.


7.1. Podstawowe pojęcia o energii energia to przyczyna zdarzeń (zmian lub stanów) zachodzących w bytach martwych. Te zdarzenia to zmiany pod wpływem wzajemnego oddziaływania bytów martwych lub człowieka. Przykład oddziaływania bytów martwych: wpływ przypływów i odpływów mórz i oceanów pod wpływem przyciągania księżyca. Przykład oddziaływania człowieka to niszczenie przez człowieka środowiska naturalnego.

7.2. Energia jest potrzebna w dużej ilości do przetwarzania materii.


7.3. Energia jest potrzebna w bardzo małej ilości do przetwarzania informacji.


NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI

<-- POCZĄTEK ROZDZIAŁU VI