ROZDZIAŁ SIÓDMY PWŻ

7. FILOLOGIA XXI WIEKU FLL


0. Wprowadzenie. Ontologia filologii XXI wieku  WWD

1. Wiedza rozwiązywania problemów poznawczych WPP

2. Metody rozwiązywania problemów decyzyjnych  MPD

3. Narzędzia rozwiązywania problemów wykonawczych NPW

4. Gramatyka Mowy Polskiej GMP

5. Określanie doboru słów ODS

6. Określanie doboru zdań ODZ

7. Budowa słowników BSN

8. Budowa zdań i opisów BZD

9. Załączniki ZAŁ


W OPRACOWYWANIU

CD -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI