23. Grzegorz Sroczyński "Świat się chwieje"
        24. Alvin i Heidi Toffler "Budowa nowej cywilizacji".
        25. Guy Standing "Prekariat - nowa niebezpieczna klasa".

9. UWAGI OGÓLNE

          Przedstawione wyżej informacje uważamy za wystarczające do podjęcia rozmów dla zorganizowania, Zespołów Dialogu Międzypokoleniowych. Są to propozycje rozwiązań potrzebnych dla rozpoczęcia z zainteresowanymi: rozmów, dyskusji i uzgodnień.

          Bractwo Mądrości Życiowej dysponuje literaturą (dużym zbiorem książek, czasopism i artykułów, zapisanych na papierze i w pamięci komputerów), które były i są inspiracją, podstawą, uzasadnieniem i rozwinięciem przedstawionych w niniejszym opracowaniu propozycji. Cała ta literatura jest i może być dostępna dla każdego, kto zechce brać udział w działalności Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego.

          Zapraszam do rozmowy Zbigniew Miksztal koordynator i redaktor niniejszego listu intencyjnego.

Telefony: 12 644 25 15; nr komórki: 784 972 521

e-mail: zbig.miksztal@wp.pl; zbig.miksztal@gmail.com
(Jest to kopia dokumentu)

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->