7. METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

          Proponujemy rozważyć i przemyśleć zastosowanie niżej wyszczególnionych metod:

1) Metoda systemowa, traktująca wspólnoty jako spójne całości, składające się z części, zanurzone w swoim środowisku.

2) Metoda oparta na globalnym widzeniu świata.

3) Metoda nauki XXI wieku, umożliwiająca rozwiązywanie złożoności świata.

4) Metoda oparta na dialogu między pokoleniowym studentów i seniorów.

5) Metoda polegającą na rozwiązywaniu problemów od ogółu do szczegółu.

6) Metoda kolejnych przybliżeń, polegająca na kolejnym opracowywaniu coraz lepszych rozwiązań.

7) Metoda poszukiwania, zbierania, gromadzenia i porządkowania literatury, zawierającej "ziarenka prawdy" i "ziarenka mądrości".

          Zgodnie z przemyśleniami przedstawionymi w punkcie 8-mym rozdziału 1-go "Mądrość dążeń człowieka" Podręcznika Mądrości Życiowej, postanowiliśmy zrezygnować z wszelkiej krytyki, protestów i walki z kimkolwiek o cokolwiek. Ponieważ krytyka, protesty i walka wywołują wszelkie możliwe negatywne emocje, które zwykle dzielą wspólnoty na wrogie zwalczające się części. Na mądrali, wrogów i nieprzyjaciół.

          Naszą działalność postanowiliśmy oprzeć na dwóch starodawnych stwierdzeniach:

  • Zło dobrem zwyciężaj.
  • Po owocach ich poznacie.
          Dlatego chcemy rozpatrywać wszelkie istniejące rozwiązania w oparciu o zadawanie sobie i innym pytań problemowych: Dlaczego? Po co? W jakim celu?. Dlaczego przyjęto takie rozwiązania? Następnie chcemy proponować rozwiązania, które uważamy za lepsze od istniejących. Takie rozwiązania problemów same się realizują. To sprawdziliśmy wielokrotnie.


8. NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

          Proponujemy rozważyć i przemyśleć zastosowanie niżej wyszczególnionych narzędzi do rozwiązywania problemów:

1) To literatura zawierająca "ziarenka prawdy" o świecie i wspólnotach człowieczych.

2) To literatura zawierająca "ziarenka  mądrości", o dobrych, sprawdzonych  metodach  rozwiązywania problemów.

3) Podręcznik Mądrości Życiowej opublikowany na stronie internetowej
www.bractwomadroscizyciowei.pl

4) Słownik Mądrości Życiowej (opracowywany przez Bractwo Mądrości Życiowej),

5) Artykuły wybrane i wyszczególnione na stronie internetowej
www.bractwomadroscizyciowei.pl

6) Niżej wyszczególnione, wybrane książki:
          1. Ludwig von Bertalanffy "Ogólna teoria systemów"
          2. Józef Bocheński "Podręcznik mądrości tego świata"
          3. Józef Bocheński "Sens życia"
          4. Józef Bocheński "Sto zabobonów"
          5. Stephen R. Covey "Najpierw rzeczy najważniejsze"
          6. Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"
          7. Elkhonon Goldberg "Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje"
          8. Erich Fromm "O sztuce istnienia"
          9. Charles Handy "Wiek paradoksu - w poszukiwaniu sensu przyszłości"
        10. Michał Heller "Bóg i nauka"
        11. Michał Heller "Sens życia i sens wszechświata"
        12. Michio Kaku "Przyszłość umysłu"
        13. Antoni Kępiński "Rytm życia"
        14. Józef Lipiec "Ontologia świata realnego"
        15. Marian Mazur "Cybernetyka i charakter"
        16. Marian Mazur "Historia naturalna polskiego naukowca"
        17. Anthony de Mello "Odkryć życie na nowo"
        18. Ewa A. Mukoid "Filozofia zła: Nabert, Marcel, Ricoeur"
        19. Edward Nęcka "Twórcze rozwiązywanie problemów"
        20. Hamish Mc Rae "Świat w roku 2020"
        21. Jarosław Rudniański "Między Dobrem a Złem"
        22. Martin E. P. Seligman "Pełnia życia"

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->