ważnego problemu (tematu, zamówienia), poszczególni generalni projektanci dobierają sobie generalnych projektantów branżowych, głównych projektantów, szeregowych projektantów i pracowników pomocniczych (zorganizowanych w działach pracowniach branżowych, kierowanych przez kierowników tych działów i pracowni). Każdy projektant w takim biurze jest samodzielnie myślącym człowiekiem i odpowiedzialnym za swoje błędy zawarte projektach przez niego opracowywanych. Żaden projektant nie może się tłumaczyć, że błędy popełnione opracowanym projekcie, są wynikiem złej organizacji pracy pracowni kierowanej przez kierownika pracowni, czy błędne pomysły generalnego projektanta.

Szczególnym uzasadnieniem sugestii zawartych w PMŻ, są problemy ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Są one opisane w książkach Marcina Popkiewicza "Świat na rozdrożu", oraz Ewy Bińczyk zawarte w książce "Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu", oraz w artykule Edwina Bendyka "Bez utopii będzie potop" (Polityka nr 28 z 11.07-17.07.2018 str. 56-59). Są one przedstawione w Niezbędnikach Inteligenta: "Magia utopii" (Polityka nr 2/2016), 'Wielkie Post" (Polityka nr 1/2017) i "Post człowiek" (Polityka nr 2/ 2017), oraz w ostatnio wydanych "Niezbędnikach Współczesnym" Polityki..


Do tych uzasadnień naszych sugestii, dołączamy dwugłos Johna Milbanka, angielskiego filozofa i teologa, oraz Piera Cody, rektora Instytutu Uniwersyteckiego Sophia w Loppiano we Włoszech opublikowany w Gazecie Wyborczej pod tytułem "Do czego służą uniwersytety".(Gazeta Wyborcza dodatek "alehistoria" z 19. marca 2018 r.) Po niżej przytaczamy wyjątki z wypowiedzi rektora Piera Cody.


Europejskie uniwersytety są miejscem transmisji wiedzy, promocji dziedzictwa kulturowego i wartości. Świadczą one m.in. o bogactwie cywilizacji, w której człowiek zajmuje centralne miejsce. Dzięki swym fundamentom i zdobyczom uniwersytety powinny mieć wkład w zmaganie się z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. Uniwersytety muszą niezwłocznie odpowiedzieć na nowe wyzwania nowej epoki, epoki człowieka (antropocenu).


Jak odpowiedzieć na te nowe wyzwania, opisuje to bogata literatura. Sugerujemy oprzeć te wyzwania na następujący artykułach:

- "Jak dopasować się do nowego świata" jest to rozmowa Roberta Walenciaka z prof. Łukaszem Turskim, Profesor twierdzi, że nieuctwo jest przyczyną naszych nieszczęść (Przegląd z 17-23.06.2019),

- "Rusztowanie dla myśli" i inne artykuły opublikowane w Katalogu Festiwalowym Nr 20/2019 pod tytułem "Pokazuje naukę, porusza kulturę" (dodatek do Tygodnika Powszechnego z dnia 19 maja 2019 r.),

- "Sztuczna wyobraźnia" Jak wyposażyć maszyny w ludzkie cechy, takie jak kreatywność i zdrowy rozsądek (opisał to George Musser w czasopiśmie "Świat nauki" z nr 6 z czerwca 2019 r.),

- "Na diabła nam taka edukacja" rozmowa prof. Ewy Nawrockiej z Romanem Daszczyńskim (Gazeta Wyborcza z 5-6 maja 2012 Alarm dla wyższych uczelni).


Powyższe wypowiedzi są zbieżne z naszymi sugestiami zawartymi w projekcie listu intencyjnego do Władz AGH. To wszystko co sugerujemy, sprawdziliśmy w oparciu o przeszło 5-letnią działalność Klubu Dialogu AGORA (KDA) w Krakowskim Centrum Seniora (KCS), oraz przeszło dwuletnią działalność Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM) w ramach Miejskiego Centrum Dialogu (MCD).


Prof. Czaja, zaproponował nam, aby Podręcznik PWŻ, (dawna nazwa PMŻ) wydać na stulecie istnienia AGH pod patronatem AGH. Patronat AGH byłby dla nas absolwentów pierwszego i ostatniego rocznika Wydziału Elektro-Mechanicznego AGH ważnym wyróżnieniem. Dlatego od 1 maja 2019 r. powróciliśmy do opracowywania projektu internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej, oraz zmieniliśmy tytuł PMŻ na PWŻ. W maju 2019 r. doszliśmy do przekonania, że te sugestie są korzystne dla wszystkich stron zainteresowanych tą problematyką. Zrozumieliśmy naszą niestosowność naszych sugestii dotyczących: Zintegrowanego Programu Rozwoju AGH, (na okres: od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r.), oraz sposobu uczczenia jubileuszu 100-lecia AGH. Jest to przecież wyłącznie wewnętrzna sprawa AGH i pracujących w niej uczonych-profesorów.


Opracowanie:

Agnieszka Kostek, Zbigniew Miksztal, Wiola Wąż-Wątor.

<-- POPRZEDNIA STRONA

NASTĘPNA STRONA -->