W zbiorze informacji człowieka wyróżniamy podzbiory:

  • informacje wrodzone zawarte w zarodku:
  • sterujące procesami życiowymi organizmu człowieka od poczęcia do śmierci,
  • sterujące zachowaniem przy zaistnieniu zagrożeń dla życia, to uczucia (emocje),
  • informacje nabyte:
  • odbierane przez zmysły z otoczenia i swojego organizmu, zapisywane przez mózg, przetwarzane przez mózg i przekazywane do organizmu i do otoczenia, a w szczególności do członków wspólnoty,
  • staraniem własnym (w oparciu o podejmowane własne doświadczenia i naukę własną),
  • staraniem innych (rodziców, wychowawców, nauczycieli, uczelnie, mediów, Internetu).

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->