Po przemyśleniu całości zagadnienia, postanowiliśmy opracować Podręcznik PMŻ (nie zależnie od decyzji Władz AGH) za własne środki Bractwa Mądrości Życiowej. Bo wiemy, że ile razy proponujemy współprace jakieś instytucji, to taka instytucja uważa, że proponujemy współpracę, bo oczekujemy od niej wsparcia finansowego. A to wiemy, bo wielokrotnie to sprawdziliśmy. A Bractwo Mądrości Życiowej to nie typowy zespół ludzi zaangażowanych w swoja działalność społeczną. Wymyślone przez nas zadania realizujemy za swoje własne środki finansowe. Podręcznik PMŻ traktujemy jako podstawę do opracowania projektu internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowe, oraz jej zorganizowania i uruchomienia.

W związku z propozycją Prof. Czai ograniczyliśmy tempo opracowywania Projektu MPŻ i przystąpiliśmy do opracowywania drugiego wydania Podręcznika PMŻ. Opracowywanie Podręcznika PMŻ zakończymy w czerwcu 2019 r. i wydamy (za własne środki finansowe) dla uczczenia
stulecia powstania AGH. Będziemy bardzo usatysfakcjonowani, jeżeli Podręcznik PMŻ zostanie wydany pod patronatem AGH. Bo jesteśmy przekonani, że przyjęcie naszych pozycji zapewni AGH jako uniwersytetowi ocenę kategorii naukowej A+. Jak sie tak stanie, będzie to dla nas wielka nagroda dla propozycji zawartych w liście intencyjnym do Władz AGH i dowód możliwości twórczego myślenia ludzi starych, absolwentów AGH.

Dotychczas opracowaliśmy (według stanu na  październik 2018):

  1. drugą wersje projektu listu intencyjnego do władz AGH,
  2. nową wersję Strony tytułowej (z przedmową i spisem treści Podręcznika PMŻ),
  3. rozdział wstępny Podręcznika PMŻ "0 Problemy ogólne wprowadzające", oraz
  4. pierwszy rozdział Podręcznika PMZ "1. Mądrość dążeń człowieka".

Wszystkie te dokumenty przekażemy Panu Prof. Czai w październiku 2018 r. i opublikujemy na stronach internetowych Bractwa Mądrości Życiowej i Bractwa Wiedzy Życiowej.

Czy Podręcznik PMŻ zostanie wydany pod patronatem AGH, czy nie, zależy to tylko od decyzji Władz AGH,  a w zasadzie od decyzji Pana Rektora AGH..Opracowanie rozdziału: Agnieszka Kostek,  Zbigniew Miksztal

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->