Po ósme - dlatego, że takie życie, to życie oparte na prawach dżungli, oparte na prawach życia zwierząt. Na prawach dżungli oparte było życie człowieka pierwotnego. Człowiek pierwotny, aby żyć, musiał albo zbierać owoce przyrody albo zabijać innych, zwierzęta lub sąsiadów. Takie prawa dżungli wyznają dzisiaj ci, co polują, co zabijają zwierzęta dla samej przyjemności zabijania. Te prawa opisał celnie Tadeusz Kotarbiński w zbiorze esejów „Żyć zacnie". Życie oparte na prawach dżungli, uniemożliwia wykluczenia zła z życia człowieka. Człowiek, który zakłada, że nie da się wykluczyć zła z życia człowieka, to chyba przyjmuje, że do dzisiaj obowiązują nas prawa dżungli. A my zakładamy, że nie musimy wyznawać dzisiaj praw dżungli, że dzisiaj człowiek w krajach rozwiniętych ma wszystko dostępne nadmiarze, i może i powinien nadać sens swojemu życiu, godny miana człowieka.

9. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW MPŻ

          Wykaz załączników Podręcznika Mądrości Życiowej (1-4) Wykaz załączników Mojego Projektu na Życie (5-9)

1) Słownik Mądrości Życiowej

2) Wykaz wybranych książek

3) Wykaz wybranych czasopism

4) Wykaz wybranych artykułów

5) List intencyjny "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" RTP

6) List intencyjny "Cztery najważniejsze problemy" CNP

7) List intencyjny "Najważniejszy obecnie problem" NOP

8) List intencyjny "Razem tworzymy internetową Wszechnice wiedzy Życiowej" WWŻ

9) Wykaz ważnych dokumentów w sprawie RTP

a) List do Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2016 r.

b) List do Prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld Dyrektor MISH z dnia 17.04.2016 r.

c) List do Prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld Dyrektor MISH z dnia 14.09. 2016 r.

d) List do Prof. Zofii Szaroty Dziekana Wydziału Pedagogiczne U.P. z dnia 16.05.2016 r.

e) List do Prof. Barbary Gąciarz Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH z dnia 31.12.2016 r.SŁOWNIK MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ SMŻ

WYKAZ WYBRANYCH SŁÓW WWS
OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ OWP

0. WPROWADZENIE

          Słowik Mądrości Życiowej (w skrócie SMŻ) jest podstawowym narzędziem do tworzenia opisów dokumentacji Bractwa Mądrości Życiowej (BMŻ), Bractwa Wiedzy Życiowej (BWŻ), a w szczególności opisu Mojego Projektu na Życie (MPŻ), oraz Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ). Opis MPŻ powinien być zgodny z "1.5. Założenia metodologiczne MPŻ" przedstawionymi w rozdziale "0. Problemy ogólne wprowadzające", Opis PMŻ powinien zawierać zdania zbudowane ze słów, których znaczenie jest określone w SMŻ.

          W sierpniu 2017 r. podjęliśmy decyzję w sprawie realizacji Mojego Projektu na Życie (MPŻ). Całą klasyfikację dokumentacji BMŻ i BWŻ przedstawiliśmy w opracowaniu pod tytułem "Klasyfikacja dokumentacji Bractwa" (6 str. z 16-11-22). MPŻ jest propozycją realizacji 10-go założenia metodologicznego MPŻ. W związku z tym od 1 stycznia 2018 r. postanowiliśmy opracowywać opisy całej dokumentacji Bractwa w oparciu o nową wersję SMŻ. Z tej przyczyny systematycznie doskonalimy hasła zawarte w SMŻ.

          W lutym 2016 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (RTP). Tą decyzję oparliśmy na doświadczeniach, uzyskanych z działalności Klubu Dialogu AGORA (KDA) w Krakowskim Centrum Seniora (KCS). Dla RTP postanowiliśmy zaprojektować internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej (WWŻ). Z tego powodu skorygowaliśmy Projekt Klasyfikacji Dokumentacji, (w skrócie PKD). Niniejsza wersja SMŻ jest wynikiem tych decyzji.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->