4. poszukiwanie rozwiązań problemów doskonalących jego życie,

5. znajdowanie rozwiązań, które człowiek uzna za „oczywistą oczywistość",

6. podejmowanie na tej podstawie mądrych decyzji życiowych,

7. wynajdowanie sposobów i zasobów potrzebnych do realizacji tych decyzji,

8. sprawne i efektywne wprowadzania tych decyzji w życie.

Po drugie - po to, aby każdy człowiek XXI wieku dysponował narzędziem „przymuszającym" go do dążenia do: doskonałości, dobra, prawdy i piękna, oraz do dobrostanu.

Po trzecie - po to, aby każdy uznał, za najważniejsze dobro, mające najwyższą wartość jest życie człowieka, oraz aby w tym swoim życiu, w tym dążeniu do doskonałości kierował się miłością.

Po czwarte - po to, aby każdy w dążeniu do prawdy poszukiwał w literaturze „ziarenek prawdy" o życiu człowieka i istnieniu wspólnot człowieczych, oraz aby w tym poszukiwaniu kierował się mądrością życiową.

Po piąte - po to, aby w tym dążeniu do piękna, starał się przeżywać zachwyt w odkrywaniu piękna kierował się w tych staraniach najprostszym narzędziem, jakim jest ład (porządek).

Po szóste - po to, aby każdy człowiek XXI wieku dysponował narzędziem „przymuszającym" go do wykluczania zła ze swojego życia lub przynajmniej do ograniczania zła do niezbędnego minimum. Aby każdy zrozumiał, konieczność wykluczania zła ze swojego życia, lub aby każdy przynajmniej dążył do jego ograniczenia. Aby każdy umiał się sprzeciwić przymuszającym go do zła i umiał uzasadnić swój sprzeciw.

8.2.2. Dlaczego proponujemy każdemu światopogląd rozumny?

Po pierwsze
- dlatego, bo wiemy, że żadna szkoła, żadna uczelnia, ani żadna organizacja, zajmująca się edukacją, nie przekazują człowiekowi tego niewielkiego zasobu wiedzy, potrzebnego dla stworzenia światopoglądu rozumnego. Bo żadna organizacja zajmująca się edukacją, nie uświadamia człowiekowi konieczności posiadania takiego światopoglądu. Takiego narzędzia, umożliwiającego poruszanie się człowiekowi w tym bezmiarze chaosu informacyjnego.

Po drugie - dlatego, aby każdy wiedział, że wszystkie organizacje zajmujące się przekazem informacji (szkoły, uczelnie, naukowcy, politycy, filozofowie, religie, media, Internet) tworzą każdego dnia, coraz większy bezmiar, chaotycznej informacji. Prawie wszystkie programy radiowe, telewizyjne każdy egzemplarz każdej gazety, tygodnika i dowolnego czasopisma - to chaos informacyjny. Prawie wszystkie informacje przekazywane przez Internet to chaos. Wiele z nich to informacje szkodliwe, wulgarne, ogłupiające.

Po trzecie - dlatego, że nikt nie jest wstanie bez światopoglądu rozumnego, wybrać z tego bezmiaru chaosu informacji, informacji potrzebnych do sensownego życia i stworzyć z tego uładzony światopogląd rozumny człowieka XXI wieku. Każdy, bowiem numer cenionej przez nas Gazety Wyborczej to chaos informacyjny. Nie ma żadnego znaczenia napis na każdym numerze Gazety: „Nam nie jest wszystko jedno". Chociaż w niektórych numerach Gazety były cenne informacje problemowe. Dzisiaj już ich nie ma.

Po czwarte - dlatego, że nikt nie żadnej możliwości stworzenia dla siebie z tego chaosu jakiś uporządkowany zbiór informacji potrzebnych do życia. Jakie ma przyjąć kryteria wyboru. Każdy numer poczytnej Polityki, a tym bardziej cały rocznik to chaotyczny zbiór informacji. Cenione przez nas „Niezbędniki Inteligenta", to po prostu chaotyczny zbiór inteligentnych informacji.

Po piąte - dlatego, że wszyscy redaktorzy tych cenionych przez nas mediów nie chcą tego zrozumieć, lub udają, że nie rozumieją i uważają, że nie mogą tego zmienić. Wszystkie te media mają zapisane ten ogrom informacji przekazywany odbiorcom w pamięciach swoich komputerów. Wszystkie te media mogłyby tworzyć uporządkowane zbiory tych informacji. Ale wszystkie te media działają jak każda korporacja. Miarą ich działalności jest pieniądz i zysk. Wszystkie media zatraciły swoją misję społeczną, swój społeczny sens istnienia. Misję, którą miało każde dobre czasopismo problemowe, przed zmianą ustroju ( z socjalizmu na kapitalizm).

Po szóste - dlatego, bo światopogląd ŚRC, „przymusza" człowieka i umożliwia mu zastanowienie się nad zmianami, jakie musi wprowadzić w swoim życiu. Nad zmianami, które wymuszają na nas przemiany zachodzące w świecie XXI wieku. Te przemiany to przede wszystkim globalizacja świata, cyfryzacja życia społecznego (telewizja, komputery, Internet) oraz ogromne dysproporcje majątkowe (około 100 ludzi dysponuje majątkiem połowy ludzkości). O tych potrzebnych zmianach w naszym życiu pisze Marcin Król w swoim artykule, „Dlaczego musimy się zmienić". (Gazeta Wyborcza z dnia 29-30.032014 str. 22-23.).

Po siódme - dlatego, że takie życie, bez nadania sensu swojemu życiu, ma też sens. Takie życie umożliwia człowiekowi poznawanie świata i otaczającej go przyrody. Takie życie umożliwia człowiekowi budowę: domów, dróg, armat, bomb atomowych, elektrowni atomowych, pojazdów kosmicznych. Takie życie umożliwia człowiekowi i uzasadnia konieczność używanie przemocy, konieczność wzajemnego zabijanie się ludzi, prowadzenie wojen, uzasadniania konieczność istnienia zła i używania go w życiu jednostek i w życiu wspólnot człowieczych.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->