LIST INTENCYJNY Projektu
ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH
WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU
          0. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJĄCE
          1. PUNKT WYJŚCIA PROJEKTU RTP
          2. SENS PROJEKTU RTP
          3. CELE PROJEKTU RTP
          4. ZADANIA PROJEKTU RTP
          5. NASZE WIDZENIE ŚWIATA
          6. PROBLEMY KTÓRE TRZEBA ROZWIĄZAĆ
          7. METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
          8. NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
          9. UWAGI OGÓLNE

LIST INTENCYJNY
CZTERY NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU
          0. WPROWADZENIE
          1. NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
          2. JAKA WIEDZA JEST POTRZEBNA SPOŁECZEŃSTWU
?
          3. JAKI KSZTAŁT MA MIEĆ WIEDZA SPOEŁECZEŃSTWA?
          4. KTO MA DAĆ TĄ WIEDZĘ SPOŁECZEŃSTWU?
          5. UZASADNIENIE TYCH PROPOZYCJI

LIST INTENCYJNY
NAJWAŻNIEJSZY OBECNIE PROBLEM
W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU
          0. WPROWADZENIE
          1. PRZYCZYNY POWSTANIA CHAOSU INFORMACYJNEGO
          2. PRZYCZYNY POWSTANIA OBECNEGO CHAOSU INFORMACYJNEGO
          3. JAKA WIEDZA JEST POTRZEBNA SPOŁECZEŃSTWU?
          4. NASZE PROPOZYCJE
          5. KTO MA DOSTARCZYĆ TĄ WIEDZĘ SPOŁECZEŃSTWU?
          6. UZASADNIENIE TYCH PROPOZYCJI

LIST INTENCYJN
Razem Tworzymy Internetową - WSZECHNICĘ WIEDZY ŻYCIOWEJ
          0. WPROWADZENIE
          1. PUNKT WYJŚCIA PROJEKTU WWŻ 
          2. SENS PROJEKTU WWŻ
          3. CELE PROJEKTU WWŻ 
          4. ZADANIA PROJEKTU WWŻ
          5. JAKIE PROBLEMY MA ROZWIĄZYWAĆ PROJEKT WWŻ
          6. JAKIE ZASTOSOWA
Ć METODY
          7. JAKIE ZASTOSOWA
Ć NARZĘDZIA
          8. ADRESACI PROJEKTU WWŻ
          9. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

WYKAZ WAŻNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH
1. List do Prezydenta miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2016 r., w sprawie RTP
2. List do prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 17 kwietnia 2016 r., w sprawie RTP
3. List do prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 14 września 2016 r., w sprawie RTP
4. List do prof. Barbary Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie RTP

L
IST INFORMACYJNY O PROJEKCIE
"R
OZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WSPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU"
          0. Wprowadzenie
          1. Kim jesteśmy?
          2. Problematyka rozmowy o Projekcie RTP
          3. Refleksje na temat Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

II. MĄDROŚĆ DĄŻEŃ CZŁOWIEKA MDC
          0. Wprowadzenie WWD
          1. Idea Doskonałości
IDK
          2. Idea Prawdy
IPD
          3. Idea Mądrości
IMD
          4. Idea Dobra
IDB
          5. Idea Miłości
IML

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->