PODRĘCZNIK WIEDZY ŻYCIOWEJ


Autorzy opracowania.

Redaktor prowadzący:

Zbigniew Miksztal - Zbigniew MIKSZTAL, ukończył w 1951 roku studia wyższe z tytułem: magister, inżynier na elitarnym Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wieloletni pracownik sektora przemysłowego. Radny Królewskiego Miasta Krakowa w latach 1990 - 1994. Pomysłodawca, projektant i konstruktor wielu rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle ciężkim. Aktywny członek klubu dyskusyjnego Klub Dialogu "AGORA", który współpracuje z Krakowskim Centrum Seniora. Koordynator Bractwa Mądrości Życiowej,


oraz


Wioletta Wąż-Wątor - absolwentka pracy socjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie studentka administracji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Stypendystka rektora  dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019. Pracuje w administracji publicznej, zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem postępowań administracyjnych. Lubi czytać książki,


jak również:

Zespół, członkowie Bractwa Wiedzy Życiowej, spotykający się cyklicznie w Centrum Dialogu Międzypokoleniowego w Krakowie przy ul. Brackiej 10.<-- POPRZEDNIA STRONA

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

"Nie bój się doskonałości nigdy jej nie osiągniesz".


Bez utopii będzie potop

Żyjemy w antropocenie - Epoce Człowieka. Nowa era to nie tylko dumna nazwa, ale też nowe wyzwania. Najważniejsze: zachować Ziemię dla przyszłych pokoleń.

Spór o Puszczę Białowieską i sposób jej ochrony przed kornikiem drukarzem ujawnił głębokie różnice dzielące polskie społeczeństwo w rozumieniu relacji między człowiekiem a przyrodą. Czy las jest tylko zasobem gospodarczym podlegającym ekonomicznej eksploatacji? Czy też jest dziełem ludzi, którzy od wieków kształtują swoją aktywnością środowisko, tym samym przekształcając je w dziedzictwo kultury? Czy też w końcu obszary takie jak Puszcza Białowieska (czy Karpacka - piszemy o niej na s. 92) są przykładami wiecznej Natury i z tego powodu należy im się uznanie i ochrona jako pomnikom dziedzictwa przyrodniczego?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo argumenty naukowe mieszają się z ekonomicznymi, te zaś zależą silnie od kontekstu społecznego i kulturowego, w końcu do głosu dochodzi polityka. W Polsce, kraju katolickim, nie może też zabraknąć argumentów teologicznych - czyż Pismo Święte w Pierwszej Księdze Mojżeszowej nie „cytuje" Boga mówiącego do ludzi: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się..."

Polityka nr 28 (3168) z dnia 11-07-2018, s. 56-58

Edwin BENDYK


WYDANIE PIERWSZE

Bractwo Wiedzy Życiowej

Kraków 2019