0. Wprowadzenie

1. Rozwój działalności przygotowawczej

2. Rozwój działalności właściwej

3. Rozwój działalności końcowej

4. Rozwój edukacji

5. Rozwój rozbudowa mienia

6. Rozwój przetwarzania materii

7. Rozwój przetwarzania energii

8. Rozwój przetwarzania informacji

9. Załączniki

5.9. ZAŁĄCZNIKI

          Załącznikami MPŻ. są:

1. Słownik mądrości życiowej SMŻ, oznaczony kodem 9.1.

2. Wykaz literatury - książki LKS, oznaczony kodem 9.2.

3. Wykaz literatury - czasopisma  LCP, oznaczony kodem 9.3.

4. Wykaz literatury artykuły LAT, oznaczony kodem 9.4.

           Słownik jest integralna częścią MPŻ. Jest umową zawartą z czytelnikami w sprawie znaczenia słów użytych w MPŻ. Wykazy literatury, załączniki 9.2.-9.4. stanowią: inspiracje, podstawę i uzasadnienie zaproponowanych w MPŻ rozwiązań.

6. METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
6.0. Wprowadzenie

           W niniejszym punkcie opisujemy metody (sposoby), jakie zastosowaliśmy przy opracowywaniu MPŻ, aby rozwiązać problemy decyzyjne, związane z opracowywaniem MPŻ. Staraliśmy, aby były to metody uniwersalne. Takie, by można było je zastosować do rozwiązywania wszelkich problemów decyzyjnych.

6.1. Rozwiązywanie problemów - prace przygotowawcze

           Rozwiązywanie problemów MPŻ, rozpoczęliśmy od analizy metod (zadań) cząstkowych wykonanych przy opracowywaniu PMŻ. Następnie po tej analizie, zastosowaliśmy te metody, które uznaliśmy za niezbędne dla opracowywania MPŻ.:

1) Pierwszym zadaniem prac przygotowawczych było przemyślenie i określenie tego, co chcemy zrobić i jak to chcemy zrobić. Następnie musieliśmy podjąć decyzję, opracowania nowej wersji PMŻ, po tytułem
Mój Projekt na Życie. Pojęliśmy równocześnie decyzję zakończenia opracowywania MPŻ w styczniu 2018 r. To wynik wyboru: przemyśleń i propozycji wielu pomysłodawców (Stanisława Kracika, Ewy Mukoid, Antoniego Jasińskiego, Janiny Woźniak, Józefa Pustelnika, Agnieszki Kostek, Pawła Kozy, Wiolletty Wąż, Teresy Nowakowskiej, Teresy Królikowskiej, Justyny Pyrcz, Zbigniewa Turczy). Na podstawie tych informacji, podjęliśmy decyzję opracowania MPŻ.

2) Drugim zadaniem tej metody było przemyślenie problematyki MPŻ. Polegało to na określeniu zbiorów informacji, jakie powinien zawierać MPŻ, oraz zarysu spisu treści MPŻ.

3) Następnie zastanawialiśmy, jaką przyjąć klasyfikację tej problematyki. Po namyśle przyjęliśmy, że będzie to klasyfikacja dziesiętna, wzorowana na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Była to klasyfikacja stosowana od dziesięcioleci w bibliotekarstwie. Taka klasyfikacja problematyki ułatwia wykorzystanie komputerów do przetwarzania informacji zawartych w MPŻ.

4) Następnie opracowaliśmy zarys klasyfikacji dziesiętnej problematyki MPŻ, oraz dokumentacji Bractwa Mądrości Życiowej i Bractwa Wiedzy Życiowej.

5) Kolejnym zadaniem było dokonanie wyboru rodzajów literatury, które będą stanowić podstawę propozycji rozwiązań (książek, czasopism, artykułów).

6) Szóstym zadaniem było poszukiwanie i zbieranie (kupowanie) wybranych najnowszych pozycji literatury, zawierających „ziarenka prawdy i mądrości życiowej".

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->