7. NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PMŻ

Narzędziami rozwiązywania problemów PMŻ, czyli opracowania PMŻ były i są: słownik SMŻ, literatura (książki, czasopisma, artykuły), biblioteka BMŻ i BWŻ, komputery, drukarki, kserografy.

Tworzenie narzędzi rozpoczęliśmy od poszukiwaniu, zbierania (kupowania) literatury, które uważaliśmy za przydatne do rozwiązywania problemów decyzyjnych. Literatura ta była i jest: inspiracją, podstawą i uzasadnieniem przyjętych w PMŻ rozwiązań. W ten sposób tworzyliśmy i tworzymy bibliotekę dla PMŻ.


Jak tylko stało się to możliwe, komputery stały się dla nas autorów PMŻ podstawowymi i niezbędnymi narzędziami. W pamięciach komputerów są zapisywane od 25 lat wszystkie opracowywane dokumenty.


Bardzo ważnym narzędziem jest Słownik SMŻ. Zawarte są w nim wszystkie istotne słowa, z których tworzymy zdania naszych opisów. Każde słowo w SMŻ zostało dobrane ze słowników (z różnych dziedzin wiedzy) pod kątem ich trafności dla wyrażanych w opisach informacji.

Ostatnim ważnym narzędziem, są opracowania pomocnicze RWU. Są to „Rozważania wprowadzająco-uzasadniające". Zawarte są w nich informacje, które stanowią przedzałożenia PMŻ, oraz informacje , które powinny być opracowane i zapisane, ale nie musiały i nie powinny znaleźć w wersji OWP, czyli wersji publikowanej. Wszystkie te informacje są zapisywane w pamięciach naszych komputerów, a oryginały większości tych informacji znajdują się w bibliotece Bractwa BMŻ i BMŻ.8. UZASADNIENIE OPRACOWANIE PMŻ

8.1. Uzasadnienie sensu opracowania PMŻ

Uzasadnienie sensu opracowania PMŻ w sposób oczywisty wynika z  3 listów intencyjnych napisanych do 4-ch krakowskich uczelni.

 1. Najważniejszym uzasadnieniem jest nasz pierwszy list intencyjny, skierowany do 4-ch krakowskich uczelni, proponujący rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku (RTP).
 2. Drugim w kolejności uzasadnieniem jest list proponujący rozwiązywanie 4-ch ważnych problemów, związanych z pełnieniem przez społeczeństwo roli suwerena (CNP).
 3. Trzecim uzasadnieniem list intencyjny, proponujący opanowanie chaosu informacyjnego, tworzonego codziennie w błyskawicznym tempie przez naukę, media i internet (NOP).
 4. Czwartym uzasadnieniem jest czwarty list intencyjny adresowany do obywateli, ludzi dobrej woli Metropolii Kraków, z propozycją "Razem tworzymy internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej". Ta propozycja jest obecnie realizowana przez Zespól Dialogu Międzypokoleniowego w ramach Miejskiego Centrum Dialogu,  dzięki decyzji Prezydenta Miasta Krakowa i Pani Dr Anny Okońskiej-Walkowicz.
 5. Piątym i najważniejszym obecnie uzasadnieniem jest propozycja Prof. Piotra Czai, Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH, opracowania Podręcznika PMŻ pod patronatem AGH. Ta propozycja była dla nas bodźcem do podjęciem decyzji zastosowania nauk humanistycznych do rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Po przemyśleniu propozycji Prof. Czai, postanowiliśmy opracować drugie wydanie Podręcznika nie zależnie od decyzji władz AGH. Opracowanie drugiego wydania Podręcznika PMŻ traktujemy jako podstawę do opracowania "Mojego Projektu na Życie" (MPŻ), będącego programem na 25 lat życia dla każdego, oraz za podstawę do opracowania projektu internetowej Wszechnicy WWŻ.

8.2. Uzasadnienie sensu światopoglądu człowieka w XXI wieku

Sensem przyjęcia światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku (ŚRC) jest możliwość dokonania wyboru, przyjęcia i nadania wartości:

 1. ideom, którymi człowiek postanowił kierować się w swoim życiu,
 2. celom, które człowiek postanowił osiągnąć w swoim życiu,
 3. zdarzeniom - chwilom, które człowiek postanowił przeżyć w swoim życiu.

W XXI wieku każdemu człowiekowi potrzebny jest nowoczesny światopogląd umożliwiający:

 1. orientację w bezmiarze coraz większego chaosu informacyjnego, stwarzanego przez wszystkich,
 2. wyszukiwanie w tym bezmiarze informacji, informacji istotnych dla życia własnego i wspólnoty,
 3. zrozumienie świata i człowieka, dla dostosowania się do zachodzących w XXI wieku przemian,
 4. poszukiwanie rozwiązań problemów, doskonalących życie człowieka i wspólnot człowieczych,
 5. znajdowanie rozwiązań, które człowiek uzna za „oczywistą oczywistość",
 6. podejmowanie na tej podstawie mądrych decyzji życiowych,
 7. wynajdowanie sposobów i zasobów potrzebnych do realizacji tych decyzji,
 8. sprawne i efektywne wprowadzania tych decyzji w życie.

Dlaczego proponujemy taki światopogląd? Bo wiemy, że żadna szkoła, żadna uczelnia, ani żadna organizacja, zajmująca się edukacją, nie przekazuje człowiekowi ogólnej wiedzy o świecie. Tego niewielkiego zasobu wiedzy, potrzebnego każdemu dla stworzenia światopoglądu rozumnego. Bo żadna organizacja zajmująca się edukacją, nie uświadamia człowiekowi konieczności posiadania takiego światopoglądu. Takiego narzędzia, umożliwiającego poruszanie się człowiekowi w tym bezmiarze chaosu informacyjnego.

Bo z uczelni wyższych wychodzą ludzie wprawdzie wyedukowani w wąskiej dziedzinie, lecz będący przy tym kompletnymi ignorantami w zakresie wiedzy ogólnej. Ukierunkowanie kształcenia wyłącznie do zakresu wykonywanej w przyszłości pracy jest niczym innym jak tworzeniem biorobotów (Szaman NR 8 sierpień 2018 r.).

8.3. Uzasadnienie sensu wspólnych działań dla wspólnego dobra

Uzasadnienie wspólnych działań dla wspólnego dobra jest propozycją, która chyba nie wymaga żadnego uzasadnienia. Jest "oczywistą oczywistością". Ale może dobrze byłoby uświadomić sobie, że dobrą byłoby rzeczą:

 • uruchomienia Latarników Mądrości Życiowej i Latarników Wiedzy Życiowej na wzór Latarników Polski Cyfrowej,
 • krzewienia mądrości życiowej  i wiedzy życiowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wystąpienia Polski na forum międzynarodowym z propozycją krzewienia mądrości życiowej i wiedzy życiowej na całym świecie.

Aby tym działaniom zapewnić racjonalną realizację i oczekiwany efekt, muszą w tych działaniach wziąć udział wszystkie organizacje istniejące w danej wspólnocie i zainteresowane tą problematyką.


Rozdział opracowali: Zbigniew Miksztal -  Paweł Koza - Wioletta Wąż


<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->