SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

I. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJĄCE (POW)
          0. WPROWADZENIE

1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
MPŻ
          1.0. Sens opracowania MPŻ
          1.1. Cele opracowania
MPŻ
          1.2. Zadania
MPŻ
          1.3. Punkt wyjścia i dojścia
MPŻ
          1.4. Założenia merytoryczne
MPŻ
          1.5. Założenia metodologiczne
MPŻ
          1.6. Rozważania nad sensem
MPŻ
2. SENS ŻYCIA CZŁOWIEKA

3. SENS ŻYCIA WSPÓLNOT CZŁOWIECZYCH

4. SENS ISTNIENIA ŚWIATA

5. PROBLEMY WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
          5.0. Problemy ogólne wprowadzające
          5.1. Mądrość dążeń człowieka
          5.2. Mądrość poglądów o świecie
          5.3. Mądrość poglądów o człowieku
          5.4. Mądrość projektowania przyszłości
          5.5. Wiedza o świecie
          5.6. Wiedza o wspólnotach ludzkich
          5.7. Wiedza o wspólnocie Polska
          5.8. Wiedza o człowieku
          5.9. Załączniki

6. METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
          6.0. Wprowadzenie
          6.1. Rozwiązywanie problemów - prace przygotowawcze
          6.2 Redagowanie opisu MPŻ

7. NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

8. UZASADNIENIE OPRACOWANIE PROJEKTU MPŻ
          8.1. Sens opracowania projektu MPŻ
          8.2. Sens światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku

9. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW MPŻ

SŁOWNIK MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ SMŻ
          0. Wprowadzenie
          1. CHARAKTERYSTYKA SM
Ż
          2. WYKAZ WYBRANYCH SŁÓW

WYKAZ WYBRANYCH KSIĄŻEK
          OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM
          OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ


WYKAZ WYBRANYCH ARTYKUŁÓW
            OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ

Nic nie musisz; Wszystko możesz

Autorzy:
ZBIGNIEW MIKSZTAL
PAWEŁ KOZA
WIOLETTA WĄŻ

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 783 171 515
E-mail: dialog-m@googlegroups.com

Czytaj dalej -->