Autorzy:
ZBIGNIEW MIKSZTAL
PAWEŁ KOZA
WIOLETTA WĄŻ

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

0. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJĄCE (POW)
0. WPROWADZENIE

1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU MPŻ
1.0. Sens opracowania
MPŻ
1.1. Cele opracowania
MPŻ
1.2. Zadania
MPŻ
1.3. Punkt wyjścia i dojścia
MPŻ
1.4. Założenia merytoryczne
MPŻ
1.5. Założenia metodologiczne
MPŻ
1.6. Rozważania nad sensem
MPŻ
2. SENS ŻYCIA CZŁOWIEKA
3. SENS ŻYCIA WSPÓLNOT CZŁOWIECZYCH
4. SENS ISTNIENIA ŚWIATA
5. PROBLEMY WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

6. METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PMŻ

7. NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PMŻ
8. UZASADNIENIE OPRACOWANIE PMŻ

1. MĄDROŚĆ DĄŻEŃ CZŁOWIEKA MDC
0. WPROWADZENIE
1. IDEA NACZELNA - DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI
2. IDEA DĄŻENIA DO PRAWDY
3. IDEA MĄDROŚCI NARZĘDZIEM DĄŻENIA DO PRAWDY
4. IDEA DĄŻENIA DO DOBRA
5. IDEA MIŁOŚCI NARZĘDZIEM DĄŻENIA DO DOBRA
6. IDEA DĄŻENIA DO PIĘKNA
7. IDEA ŁADU NARZEDZIEM DĄŻENIA DO PIĘKNA
8.  IDEA POZYTYWNEGO MYŚLENIA 


PROJEKT SPISU TREŚCI


Projekt spisu treści dotyczący kolejnych rozdziałów znajduje się na ostatniej stronie tego opracowania.

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 783 171 515
E-mail: dialog-m@googlegroups.com

Czytaj dalej -->